Cách làm việc mới đơn giản – chính xác – tương tác nhiều hơn

Đơn giản và chính xác hơn

Quá trình đo bóc khối lượng trở nên đơn giản và chính xác hơn nhờ những tính năng ưu việt của phần mềm như:

  • Tự động đo bóc khối lượng
  • Tự động áp mã định mức

Phần mềm có các công cụ để đo bóc khối lượng của hầu hết các cấu kiện cơ bản; bên cạnh đó phần mềm sẽ tự động liệt kê các đầu công việc theo trình tự thi công và tự động áp mã định mức cho các đầu công việc. Kết quả được xuất ra file Excel phù hợp với tất cả các phần mềm dự toán.

Không bao giờ sai công thức và đơn vị của khối lượng

Phần mềm sẽ khắc phục được các lỗi cơ bản của quá trình làm việc thủ công. Thông thường các lỗi sẽ mắc phải khi làm việc thủ công bao gồm:

  • Sai công thức, gõ nhầm công thức, gõ sót thông số
  • Sai khối lượng do quên chia hệ số, ví dụ diện tích ván khuôn, khối lượng đào đất thường quên chia cho 100 trong công thức
  • Copy và quên xóa v.v..

Các lỗi trên sẽ được khắc phục hoàn toàn nhờ quá trình đo bóc khối lượng tự động của phần mềm

Tự động áp mã định mức

Là tính năng độc đáo có ở duy nhất trên phần mềm QS-Smart ở thời điểm hiện tại. Sau khi liệt dê danh mục các công việc thuộc các cấu kiện và tính toán khối lượng cho chún, phần mềm sẽ dựa vào các đặc điểm của cấu kiện và phương thức thi công để áp mã định mức cho các công việc một cách tự động. Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra và điều chỉnh nếu cần

Quản lý theo cấu kiện

Với phương thức làm việc mới: quản lý theo cấu kiện, bạn dễ dàng kiểm soát các công tác thuộc cấu kiện bằng cách click vào tên của nó trong cây danh mục ở bên trái cửa sổ phần mềm. Điều này đặc biệt hiệu quả đối với các cấu kiện mà phần mềm không tự đo bóc, bạn có thể dễ dàng tạo mẫu gồm các công tác của một cấu kiện và lưu chúng vào thư viện để có thể sử dụng lại cho một cấu kiện tương tự khi cần

Tương tác nhiều hơn

Lần đầu tiên ở Việt Nam, một phần mềm có khả năng cho phép nhiều người dùng có thể cùng làm việc trong một dự án. Các thành viên sẽ được phân quyền và hoạt động trong phạm vi được phân quyền. Người kiểm soát cũng dễ dàng theo dõi tiến độ và kiểm tra mức độ chính xác của công việc đồng thời comment nhắc nhở khi cần thiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *